Angelactivation – Engelactivatie – 30 november – 16.00- 16.30 uur (4 p.m – 4.30 p.m.)

Uitverkocht

For English scroll down please:

Tijdens deze Engelenactivatie wordt jouw hoogste trilling die je nu kunt dragen geactiveerd, zodat je de liefdevolle, sterke kracht in jezelf kunt voelen. Dit vanuit een heldere waarneming en stevig vertrouwen. Je zult je direct gesteund voelen vanuit de hogere sferen.

De energie die zal doorkomen zal enorm hoog zijn en je onderdompelen in onvoorwaardelijke liefde.
We werken deze dag samen met deze energiefrequenties:
*De Engelen der Gods Aller Hoogste Goede, De Bron.

Je start tijdens deze sessie een werkelijk nieuw transformatieproces, waardoor je je gedragen gaat voelen door wat er altijd al voor je klaar stond, maar nog niet zichtbaar of voelbaar was.

Laat je energieveld vullen met overvloed, rust, ruimte en veiligheid.

Wacht niet langer en meld je aan!

Tijdstip: 16.00-16.30 uur.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

During this Angel Activation, your highest vibration that you can carry right now is activated, so that you can feel the loving, strong power within yourself. This from a clear perception and firm trust. You will immediately feel supported from the higher realms.

The energy that will come through will be tremendously high and immerse you in unconditional love.
We work together with these energy frequencies this day:
*The Angels of God Most High Good, The Source.

During this session you will start a truly new transformation process, which will make you feel supported by what has always been there for you, but was not yet visible or tangible.

Let your energy field fill with abundance, peace, space and safety.

Don’t wait any longer and sign up!

Time: 4:00 PM – 4:30 PM.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. It is your own responsibility to participate in this meeting at all times.