Fear of abandonment – 30th of May – 4 p.m. / 16.00 uur

Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English scroll down please!

Deze sessie is vandaag speciaal voor mensen die zich ervan bewust zijn dat ze verlatingsangst hebben. Het kan voelen als intens verdriet en een werkelijke connectie aan willen gaan met de ander. Hiernaast kunnen overtuigingen vastzitten zoals: niet goed genoeg zijn, het niet waard zijn om liefde te ontvangen.

Dit kan zich uiten in please-gedrag, je teveel aanpassen, moeite hebben met grenzen aangeven. Afwijzing doet zeer en dat probeer je te voorkomen.

Vandaag gaan we tijdens de energetische sessie jou ondersteunen om de liefde voor jezelf zachter te maken. Om meer ontspanning in deze energie te krijgen, om je te laten voelen dat je ertoe doet. Op deze manier kun je keuzes maken die beter bij je passen en uiteindelijk de liefde zoals ze bedoeld is, in ere herstellen.

Laten we het verleden samen herschrijven, zodat je in het nu de liefde in balans en vrijheid kunt gaan ervaren.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen die bij deze sessie horen

Maximaal 20 personen.
Tijdstip: 16:00-16:30
Datum: 30 mei

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

 

This session today is especially for people who are aware that they have fear of abandonment. It can feel like intense sadness and wanting to make a real connection with the other. In addition, beliefs can be stuck such as: not being good enough, not worthy of receiving love.
.
This can manifest itself in pleasing behavior, adapting too much, having difficulty setting boundaries. Rejection hurts and you try to avoid that.
.
Today we will support you during the energetic session to make the love for yourself softer. To get more relaxation in this energy, to make you feel that you matter. This way you can make choices that suit you better and ultimately restore love as it was meant to be.
.
Let’s rewrite the past together so that you can experience love in balance and freedom in the present.
.
How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel into your energy system for you. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this will be done using your name.
Step 4: You will receive an email with the findings associated with this session
.
Maximum 20 people.
Time: 4 am for 30 minutes
Date: 30th of May

Side note! This is not a substitute for a treatment of a doctor or specialist. Therefor always visit a doctor or specialist. You are always responsible for entering this meeting.