I am not my past – 30th of January at 08.00 P.M (20.00 uur)

You ARE going to break free!

Uitverkocht

For English, scroll down 

Nederlands: 

De energie van deze periode is specifiek heftig voor mensen die beseffen dat ze in het verleden heftige situaties hebben meegemaakt. Op dit moment vindt er een bewustwording plaats dat het verleden gedeeltelijk uitgewerkt wordt in het heden.

Dus mocht je in het verleden zijn verlaten, zijn afgewezen of zijn onderdrukt, dan is de kans vrij groot dat de energie die geheeld mag worden nu naar de oppervlakte komt.

Als je het gevoel hebt dat je last hebt van wat je hebt meegemaakt, hartzeer ervaart over deze situaties dan is het aan te raden om je in te schrijven voor deze groepssessie.

We zullen je zoveel mogelijk energetisch schoonmaken, zodat je zoveel mogelijk  het verleden niet meer in het heden hoeft te herhalen. Zodat je vrij bent en kunt leven zoals je altijd al hebt gewenst. In liefde, rust en balans.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen die bij deze sessie horen

Maximaal 20 personen.
Tijdstip: 20:00-20:30
Datum: 30 januari
Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

The energy of the month of November is especially intense for people who realize that they have experienced intense situations in the past. At this moment there is an awareness that the past is partially fleshed out in the present.

So if you have been abandoned, rejected or suppressed in the past, chances are that the energy that is allowed to be healed is now coming to the surface.

If you feel that you are suffering from what you have experienced, heartache about these situations, then it is advisable to register for this group session.

We will clean you energetically as much as possible, so that you no longer have to repeat the past in the present as much as possible. So that you are free and can live as you have always wanted. In love, peace and balance.

How does it work:

Step 1: you register for the session
Step 2: you receive an email with extra information
Step 3: You relax sitting or lying down and receive the energy that I channel for you in your energetic system. I will see your energy field and we will bring that in balance first before the energy is able to arrive correctly. After that I will pass the energy on to you, this is done through your name.
Step 4: afterwards you will receive an email with the findings of this evening.

Max of 20 persons.
Time: 8 p.m.
Date: 30th of January

Please note! This is not a substitute for a treatment of a doctor or specialist. Therefor always visit a doctor or specialist. You are always responsible for entering this meeting.