Transformation Inner Child – 09 april om 16.00 uur (4 p.m.)

Uitverkocht

For English scroll down please:

Datum: 09 april
Tijdstip: 16.00-16.30 uur

Vanavond hebben we een speciale sessie op afstand voor je in petto. De energie die zal doorkomen zal enorm hoog zijn en jouw hart raken.

Je hebt lang gelopen met dit stuk en heb nu geluisterd naar de roep voor heling. Je hebt jezelf vaak op de achtergrond gezet, je hebt je aangepast en nu is de tijd aangebroken dat je het opgeslagen verdriet en onbegrip gaat transformeren, zodat je volledig in het nu kunt leven met alle mooie facetten die je in je hebt. Je zult je goed gaan voelen en jouw plek innemen in deze wereld. Je hebt het veel te bieden.

We kijken ernaar uit om je tijdens deze sessie te mogen ondersteunen. Meld je snel aan en we gaan meteen al voor je aan de slag, nog voordat de werkelijke sessie begint.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van deze sessie

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: April 09th
Time: 4:00 PM – 4:30 PM

Tonight we have a special remote session in store for you. The energy that will come through will be very high and touch your heart.

You have walked long with this piece and have now listened to the call for healing. You have often put yourself in the background, you have adapted and now the time has come for you to transform the stored sadness and misunderstanding, so that you can live fully in the now with all the beautiful facets you have in you. You will start to feel good and take your place in this world. You have a lot to offer it.

We look forward to supporting you during this session. Register quickly and we will get started right away, even before the actual session starts.

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit down or lie down and receive the energy that I channel for you to your energy system. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass on the energy to you, this is done with the help of your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of this session

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore always visit a doctor or specialist. It is your own responsibility to participate in this meeting at all times.