Day 3: Your Mission. 14th of March 20.00 uur/ 8PM

Uitverkocht

For English, scroll down please!

Datum: 14-03-2024
Tijdstip: 20.00-20.30 uur

We kunnen je mededelen dat er gewerkt gaat worden aan JOUW MISSIE die voor jou klaarstaat om op de aarde te kunnen implementeren.

De transformatie die gaat plaatsvinden zal ervoor zorgen dat je meer zelfvertrouwen zult krijgen, daadkrachtig zult zijn en vanuit het hart volledig kan voelen wat voor jou de bedoeling is hier op deze aarde. Het zal je echt een positieve slinger geven naar bewustwording van jouw pad.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de groepssessie

Maximaal: 22 personen voor deze groepssessie.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: 014th of March/2024
Time: 38PM for 30 minutes in the evening Amsterdam European Time

We can inform you that we will be working on YOUR MISSION. The transformation that will take place will give you more self-confidence and clarity about what your mission is here on earth. It will give you a positive pendulum towards becoming aware of your path/ your mission.

How does it work:

Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel into your energy system for you. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this will be done using your name.
Step 4: You will receive an email with the informatie of everything that we did and happend during this group session

Maximum: 22 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.