Het missen van basisliefde / Missing basic love – 23rd of January om 16.00 uur

Aantal

19.00 incl. 21% BTW

For English scroll down.

Datum: 23 january
Tijdstip: 16.00-16.30 uur

Deze sessie is speciaal bedoeld voor iedereen die pijn ervaart als het over de opvoeding gaat. Wellicht heb je pijn -en/of verdriet overgehouden aan hoe je het ervaren hebt en hoe er met je omgegaan is.

Tijdens de sessie gaan we deze stukken zoveel mogelijk helen. We gaan er energetisch samen aandacht aan besteden, zodat de wond minder diep wordt, de pijn wordt verzacht en de pijn wordt verminderd.

Het verleden is oud, maar je hebt vast gemerkt dat je het in het heden met je mee kunt dragen en dat het niet altijd prettig is. Het kan zich uitten in werk, liefde en andere relatievormen, maar vooral de relatie die je met jezelf hebt. Soms wil je wel anders, maar is dat moeilijk, omdat je die liefdevolle basis en emotionele veiligheid niet goed meegekregen hebt.

Deze sessie gaat je helpen om dit stuk goed aan te pakken. Je zult grote positieve stappen voorwaarts maken.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

This session is especially intended for anyone who experiences pain when it comes to parenting. You may have been left with pain and/or sadness from how you experienced it and how you were treated.

During this session we will heal these pieces as much as possible. We will pay attention to it energetically together, so that the wound becomes less deep, the pain is softened and is reduced.

The past is old, but you may have noticed that you can carry it with you in the present and that it is not always pleasant. It can manifest itself in work, love and other forms of relationships, but especially the relationship you have with yourself. Sometimes you want it to be different, but that is difficult, because you have not been given that loving basis and emotional safety.

This session is going to help you get this piece right. You will make great positive steps forward.

The session starts at 04.00 p.m.European Time.

January 23rd.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.