Soulmates – 1st of February at 08.00/ 20.00 uur

Uitverkocht

For English, scroll down please!

Let op!: Deze sessie kun je ook ontvangen als je niet thuis bent of met andere werkzaamheden bezig bent. 

01 februari om 20.00-20.30 uur

Healing with the Angels:
*healing van een half uur
*channeling in je mailbox
*over en weer mailcontact
*groepssessie

TWEELINGZIELEN/TWEELINGMAATJES

Tijdens deze sessie wordt het magnetisch veld van jou en je maatje op een liefdevolle manier aangeraakt, waardoor jullie sneller door processen heen zullen gaan. Dit is belangrijk, want alleen als jullie er ALLEBEI klaar voor zijn, kan er een liefdevolle versmelting plaatsvinden. De Engelen hebben aangegeven dat het magnetisch veld tussen jou en je twin een activatie zal gaan ontvangen, zodat jullie sneller naar elkaar toe zullen bewegen. Heel bijzonder!

De volgende dag ontvang je natuurlijk de algemene channeling die bij deze groepssessie hoort, die voor iedereen hetzelfde is. De informatie van de channeling wordt aangevuld, zodra er nieuwe informatie is vanuit het Lichtteam.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van deze sessie
Stap 5: Je ontvangt de channeling in je mailbox

Recensies:

“Gisteravond heb ik deelgenomen aan de healing with angels.
Wat een heerlijke ervaring. Heel voelbaar waren de engelen bezig.
Na afloop voelde ik nog de nawerking en nu een dag later is het nagenieten.
Ik voel me een lichter mens, koesterend met het effect.
Dank aan allen”

“Hoi Lisette,
Gisteravond hebben Henk en ik meegedaan aan de healing with the Angels.
Nou, ze waren er in grote getallen hoor!
Wat een mooie warme en krachtige energie hebben we gevoeld.
Dank je wel. Ook voor de boodschap van de engelen. Deze was voor ons geschreven en die kroon gaan we zeker dragen.
Stralen van binnenuit met liefde voor onszelf en iedereen om ons heen.
Nogmaals dankjewel.
Warme groet,
Ria.”

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: February 1st
Time: 8.00 PM – 8:30 PM

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit down or lie down and receive the energy that I channel for you to your energy system. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass on the energy to you, this is done with the help of your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the group session

TWIN SOULS:

During this session, the magnetic field of you and your buddy will be touched in a loving way, which will make you go through processes faster. This is important because only when you are BOTH ready can a loving fusion take place. The Angels have indicated that the magnetic field between you and your twin will receive an activation so that you will move closer together more quickly. Very special!

The next day, of course, you will receive the general channeling associated with this group session, which is the same for everyone. The information from the channeling will be supplemented as soon as there is new information from the Light Team.

Maximum: 15 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. It is your own responsibility to participate in this meeting at all times.