Archangel Michael 18th of January Gives you power!

De energie van Aartsengel Michaël zal je ondersteunen om weer heerlijk in je eigen kracht te komen.
Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English scroll down please!

Datum: 18 januari
Tijdstip: 16.00-16.30 uur

De energie van Aartsengel Michaël zal je ondersteunen om weer heerlijk in je eigen kracht te komen.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de groepssessie

Deze energie snijdt de energetische koorden door die je hebt lopen tussen mensen of situaties die jouw energie naar beneden halen. Het is een reinigende healing waarbij zoveel mogelijk lagere trillingen die niet meer in je leven passen bij je worden weggehaald, zodat je weer adem kunt halen en meer ruimte kunt ervaren. Het reinigt je energetisch systeem, je ruimte en herinnert je eraan wie je werkelijk bent. Een immense energiebron met ontzettend veel positieve kracht.

Het geeft je power, rust en vertrouwen!

Maximaal: 15 personen voor deze groepssessie.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

Recensies:

“Op 14 december heb ik me opgegeven voor de Healing op afstand met de Aartsengel Michaël. Ik heb er enorm veel energie van gekregen. De energie was zeer voelbaar in mijn handen en hart. Terwijl ik dit schrijf, valt het kwartje: dat was om hart en handelen met elkaar te verbinden! Dat klopt helemaal met het thema wat momenteel voor mij speelt, namelijk volledig gaan staan voor wie ik ben en leven zoals ik ben. Ik heb mij met mezelf verzoend en ben zo geheel de mijne. Heel fijn om deze zeer krachtige en liefdevolle heling te ontvangen. Ze kwam precies op het juiste moment!”

“Wauw wat was de Aartsengel Michael healing weer een krachtpatser healing! Ditmaal heb ik voor het eerst tijdens de healing met pen en papier geschreven ipv te gaan liggen. Ik heb 3 blaadjes vol geschreven met wat ik voelde, ervaarde en welke boodschappen ik mee kreeg. Het heeft mij ontzettend veel gegeven. Juist omdat de energie op een hogere trilling zit kon ik daardoor heel goed bij mijn gevoel komen en zuiver opschrijven en verwoorden wat ik voelde. Ik kreeg tijdens de healing kant en klare tips door hoe ik mijn grenzen kon aangeven en hoe belangrijk het uitspreken is. Een aantal tips had Lisette me al gegeven tijdens de prive sessies. Zoals het hart op de tong hebben en uitspreken wat ik voel, bij mezelf te blijven, ik hoef niet voor een ander te denken en ik hoef al helemaal niet altijd te antwoorden op een ander. Tijdens confrontaties goed diep in en uitademen, aanwezig blijven. Nu kon ik de tips ook voelen in mijn lijf”

English:

Date: January 18th
Time: 4.00 PM – 4:30 PM

The energy of Archangel Michael will support you to regain your own strength.

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit down or lie down and receive the energy that I channel for you to your energy system. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass on the energy to you, this is done with the help of your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the group session

This energy cuts the energetic cords you have running between people or situations that pull your energy down. It is a cleansing healing in which as many lower vibrations as possible that no longer fit into your life are removed from you, so that you can breathe again and experience more space. It cleanses your energetic system, your space and reminds you who you really are. An immense energy source with a lot of positive power.

It gives you power, peace and confidence!

Maximum: 15 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. It is your own responsibility to participate in this meeting at all times.