New Moon Session 11 januari om 16.00 uur

Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English please scroll down.

Tijdens de nieuwe maan is de energie perfect om jouw wensenlijstje en alles wat je voor jezelf wenst te creëren, bewust de kosmos in te sturen. Op deze manier zet je vanuit de vrije wil deze energie extra positief in werking. Je geeft hiermee aan dat het je menens is en dat je er klaar voor bent. De vrije wil is ontzettend krachtige en tijdens de nieuwe maan een perfecte tijd om hier bewust mee aan de slag te gaan.

Tijdens deze sessie helpen we jou om deze energie bewust in werking te zetten. We doen er alles aan om de energie te bekrachtigen, zodat jouw creatieproces versnelt kan worden. Een interactieve sessie, waarbij je exact aangereikt krijgt wat er nodig is om je doelen duidelijk de kosmos in te schieten!

Een prachtige energetische sessie op afstand met als grote voordelen:
*activatie boost creatievermogen
*loslaten van oude denkpatronen en overtuigingen
*beter contact met de intuïtie
*betere connectie met de hart energie

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de avond

Maximaal 20 personen.
Tijdstip: 16:00-16:30
Datum: 11 januari

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

During the new moon the energy is perfect to create your wish list and to send everything you wish for consciously into the cosmos. That way you put the energy in motion in an extra positive way from your free will. Doing this you show that you are serious and that you are ready for it. The free will is extremely powerful and during the new moon the perfect time to consciously work with it.

During this session we will help you to consciously put this energy in motion. We will do all we can to empower the energy, so your creation process can speed up. An interactive session, which hands you exactly what you need to send your goals clearly out into the cosmos!

A beautiful energetic session from a distance with great advantages: *activation boost creation power *releasing of old thinking patterns and believes *better contact with your intuition *better connection with the heart energy

How does it work:

Step 1: You register for the session
Step 2: You receive an email with extra information
Step 3: You relax sitting or lying down and receive the energy that I channel for you in your energetic system. I will see your energy field and we will bring that in balance first before the energy is able to float correctly. After that I will pass the energy on to you, this is done through your name.
Step 4: You receive an email with the findings that go with this session.

Max. of 20 persons.
4 p.m. for 30 minutes
Date: 11th of January

Side note! This is not a substitute for a treatment of a doctor or specialist. Therefor always visit a doctor or specialist. You are always responsible for entering this meeting.