11-11-23 Activation Portal

Uitverkocht

For English scroll down please!

Datum: 11-11-23
Tijdstip: 16.00 -16.30 uur
Investering in jezelf: 22 euro

Tijdens deze sessie zullen we je energieveld zodanig in trilling verhogen, dat negatieve lading zal loslaten. Hierdoor zal jouw energieveld in kracht gaan toenemen, waardoor het gemakkelijker is om in jouw leven te manifesteren wat jij werkelijk wenst vanuit jouw hart.

Wij openen de poorten naar de hoogst mogelijke trilling voor deze sessie (Gods/ De Bron’s Genade) en zullen als brug fungeren tussen jouw en het Goddelijke.

Het resultaat van deze sessie zal direct voelbaar zijn.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen die bij deze sessie horen.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: 11-11-23
Time: 4 p.m. for 30 minutes
Investment in yourself: 22 euros

During this session we will raise your energy field in such a way that negative charge will be released. This will increase your energy field, making it easier to manifest in your life what you really want from your heart.

We open the gates to the highest possible vibration for this session (God’s/The Source’s Grace) and will act as a bridge between you and the Divine.

The result of this session will be felt immediately.

How does it work:

Step 1: you register for the session
Step 2: you receive an email with extra information
Step 3: You relax sitting or lying down and receive the energy that I channel for you in your energetic system. I will see your energy field and we will bring that in balance first before the energy is able to arrive correctly. After that I will pass the energy on to you, this is done through your name.
Step 4: afterwards you will receive an email with the findings of this evening.

Please note! This is not a substitute for a treatment of a doctor or specialist. Therefor always visit a doctor or specialist. You are always responsible for entering this meeting.