Transformation Activation September 8th

Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English scroll down please.

Datum: 08-09-2023
Tijdstip: 16.00-16.30 uur

Deze sessie is bizar waardevol!

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de groepssessie

Ben je klaar om je geboorterecht op te eisen en alle positieve facetten die daarbij horen? Meld je dan aan voor deze groepssessie.

Deze sessie is vooral heel bijzonder omdat er gewerkt gaat worden aan JOUW VRIJHEID. Je staat voor een nieuwe fase in je leven en we ondersteunen we je om die met open armen te kunnen omarmen.

We helpen je tijdens de groepssessie OM VRIJ TE KOMEN VAN HET HARTZEER DAT JE TIJDENS DE OPVOEDING HEBT MEEGEKREGEN. Op deze manier is het gemakkelijker om liefde voor jezelf en de ander te voelen. En dat is nodig om hier op aarde voluit te kunnen leven en door te groeien in je persoonlijk leven.

Tijdens de sessie wordt je  TRILLING VERHOOGD waardoor de lagere energiefrequenties zullen loslaten. Je zult de emotionele ladingen meer los kunnen laten, waardoor je energie terugkrijgt. Het is tijd om te gaan staan voor jezelf, vanuit liefde. De nieuwe fase van je leven staat klaar, voor jou. Meer informatie volgt via de mail.

Het geeft je power, rust en vertrouwen!

Maximaal: 22 personen voor deze groepssessie.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: 08th of September
Time: 04 p.m. (for 3o minutes)

This session is very valuable!

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel into your energy system for you. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this will be done using your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the group session

Are you ready to claim your birthright and all the positive aspects that come with it? Then sign up for this group session.

This session is especially special because we will be working on YOUR FREEDOM. You are facing a new phase in your life and we support you to embrace it with open arms.

We help you during the group session TO RELEASE HEARTACHE FROM YOUR CHILDHOOD. In this way it is easier to feel love for yourself and the other. And that is necessary to be able to live fully here on earth and to continue to grow in your personal life.

During the session your VIBRATION will be INCREASED causing the lower energy frequencies to release. You will be able to let go of the emotional charges more, so that you get your energy back. It’s time to stand up for yourself, out of love. The new phase of your life is ready for you. More information will follow via email.

Maximum: 22 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.