Transformation Activation September 7th

Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English, please scroll down.

Datum: 07-09-2023
Tijdstip: 20.00-20.30 uur

Hoe werkt het:Stap 1: Je meldt je aanStap 2: Je ontvangt een mail met extra informatieStap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de groepssessie

Ben je klaar om je geboorterecht op te eisen en alle positieve facetten die daarbij horen? Meld je dan aan voor deze groepssessie.

Deze sessie is vooral heel bijzonder omdat er gewerkt gaat worden aan JOUW VRIJHEID. Je staat voor een nieuwe fase in je leven en we ondersteunen we je om die met open armen te kunnen omarmen.

We helpen je tijdens de groepssessie JOUW ZIEL MEER TE LATEN LANDEN IN JE LICHAAM. Op deze manier is het gemakkelijker om bij je zielskwaliteiten te komen. Zodat je je volledige potentieel hier op aarde kunt gaan leven. Het geeft je rust, onvoorwaardelijke liefde en daadkracht!

Door het meer laten incarneren van je ziel wordt je TRILLING VERHOOGD waardoor self sabotage en het altijd maar dienstbaar te moeten zijn ten koste van jezelf vermindert. Het zal veel meer in balans komen. Het is tijd om te gaan staan voor jezelf, vanuit liefde. De nieuwe fase van je leven staat klaar, voor jou. Meer informatie volgt via de mail.

Het is tijd om je volledige potentieel te gaan leven hier op de aarde. En deze sessie helpt je om beter bij je ziel kwaliteiten te komen.

Het geeft je power, rust en vertrouwen!

Maximaal: 22 personen voor deze groepssessie.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:
Date: September 7th
Time: 8 PM – 8.30 PM

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel into your energy system for you. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this will be done using your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the group session

Are you ready to claim your birthright and all the positive aspects that come with it? Then sign up for this group session.

This session is especially special because we will be working on YOUR FREEDOM. You are facing a new phase in your life and we support you to embrace it with open arms.

We will help you to LAND MORE IN YOUR BODY during the group session. In this way it is easier to get to your soul qualities. So that you can start living your full potential here on Earth. It gives you peace, unconditional love and decisiveness!

By letting your soul incarnate more your VIBRATION is RAISED which reduces self sabotage and always having to be of service at the expense of yourself. It will be much more balanced. It’s time to stand up for yourself, out of love. The new phase of your life is ready for you. More information will follow via email by registration.

During this session you will be more in touch with your soul qualities. It’s time to live your full potential here on earth!

It gives you power, peace and confidence!

Maximum: 22 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.