25th of January – Full Moon Session at 16.00/04.00 European Time

This remote session is really powerful!
Aantal

22.00 incl. 21% BTW

For English, scroll down 

Nederlands: 
Tijdens de opbouw van de Volle Maan kun je jouw eigen energie al voelen roeren. Er komen onbewuste lagen van ons bewustzijn die aandacht nodig hebben naar boven. Het kan zijn dat je slechter slaapt, dat je prikkelbaarder bent en dit alles om het oude te kunnen loslaten. Ons onderbewustzijn is onze helper, ze helpt om het onzichtbare zichtbaar te maken door het naar het oppervlakte te brengen. Dit kan als pijnlijk en onprettig ervaren worden. Probeer het te zien als een liefdevolle uitnodiging om los te kunnen laten.

Tijdens deze sessie helpen we jou om de oude stukken snel en gemakkelijk los te laten, zodat je weer adem kunt halen en ruimte kunt gaan ervaren in jouw energetisch systeem. Het is een power sessie waar je met opluchting van het eindelijk kunnen loslaten uit kunt komen.

Ook zullen we een huls van licht om je heen zetten, om je bescherming te bieden voor energie van buitenaf.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen die bij deze sessie horen

Maximaal 20 personen.
Tijdstip: 16:00-16.30
Datum: 25 januari

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

During the build-up of the Full Moon you can feel your own energy stir. Unaware layers of our consciousness that need attention will come to the surface. It is possible that you are not sleeping well, or are feeling cranky, all of this is for releasing the old. Our subconsciousness is our helper, she helps to make the invisible visible by bringing it to the surface. This can be experienced as painful and unpleasant. Try to see it as a loving invitation to be able to release.

During this session we will help you to release the old pieces quickly and easily, so you can breathe again and experience space in your energetic system. It is a powerful session that can leave you with feelings of relieve and happiness.

Also, we will put a pillar of light around you, to protect you against negative energy, so you can fully enjoy the light that you are.

How does it work:

Step 1: you register for the session
Step 2: you receive an email with extra information
Step 3: You relax sitting or lying down and receive the energy that I channel for you in your energetic system. I will see your energy field and we will bring that in balance first before the energy is able to arrive correctly. After that I will pass the energy on to you, this is done through your name.
Step 4: afterwards you will receive an email with the findings of this evening.

Max of 20 persons. Time: 04.00-04.30  A.M. European Time. Date: 25th of January
Please note! This is not a substitute for a treatment of a doctor or specialist. Therefor always visit a doctor or specialist. You are always responsible for entering this meeting.