Transformation Activation September 5th

Uitverkocht

For English, scroll down please.

Datum: 05-09-2023
Tijdstip: 20.00-20.30 uur

Vandaag hebben we een speciale sessie op afstand voor je in petto.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de groepssessie

Het geeft je power, rust en vertrouwen!

Vanavond werken we samen aan JOUW VRIJHEID. Een nieuwe fase in je leven staat voor je klaar en we zorgen ervoor dat je die met open armen kunt ontvangen.Je weet dat ik er met het team alles aan zal doen om je te ondersteunen. We zijn eerlijk en duidelijk. Je weet wat je aan ons hebt en dat is veel. No bullshit allowed.We ondersteunen je om de self sabotage los te laten en het altijd maar dienstbaar te moeten zijn ten koste van jezelf positief om te buigen naar wat stiekem veel beter bij je past.

Maximaal: 22 personen voor deze groepssessie.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:

Date: September 5th

Time: 8 PM European Time until 8.30 PM

Today we have a special remote session in store for you.

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel into your energy system for you. I get to see your energy field and we first balance it before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this will be done using your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the group session

It gives you power, peace and confidence!

Tonight we work together on YOUR FREEDOM. A new phase in your life is waiting for you and we make sure that you can receive it with open arms.

You know that I will do everything I can with the team to support you. We are honest and clear. You know what we get and that’s a lot. No bullshit allowed.

We support you to let go of self sabotage and to always have to be of service at the expense of positively bending yourself to what secretly suits you much better.

Maximum: 22 people for this group session.

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.