For English scroll down please.

Lisette geeft verschillende behandelingen/consulten:

Consulten op afstand:
Energetische sessie plus emailconsult:
Kosten: 75 euro

Energetische sessie plus telefonisch consult:
Kosten: 85 euro

Advies:
Maak gebruik van ons KORTINGSPAKKET!
* 4 privé consulten op afstand, inclusief 60 euro korting!
Klik hier voor meer informatie!

Alle consulten bestaan uit een gedeelte energetische sessie en reading.
Maak gauw een afspraak via het contactformulier!

Praktijkverhalen  

Lisette provides various treatments/consultations:

Remote consultations:
Energetic session plus email consultation:
Cost: 75 euros

Energetic session plus telephone consultation:
Cost: 85 euros

Advice:
Take advantage of our DISCOUNT PACKAGE!
* 4 private remote consultations, including a 60 euro discount!
Click here for more information!

All consultations consist of an energetic session and reading.
Make an appointment quickly via the contact form! 

NB!; This is not a substitute for treatment at the general practitioner and/or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. More2Life (Lisette Berkeveld) is and cannot be held responsible or liable in any way for the advice given and what the recipient does with it. The recipient is responsible for participating in this consultation. More2Life (Lisette Berkeveld) is not liable for any damage that is the direct or indirect result of or in connection with the use of the information available on this website.

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. More2Life (Lisette Berkeveld) is en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld en gehouden worden voor de gegeven adviezen en wat de ontvanger daarmee doet. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan dit consult. More2Life (Lisette Berkeveld) is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.