Mother Mary biedt troost aan jou en geeft rust – 28 maart om 16.00 uur

Uitverkocht

For English, please scroll down.
✨

*healing van een half uur
*over en weer mailcontact
*groepssessie

Moeder Maria heeft aangegeven dat ze graag wil samenwerken om jouw hartzeer te verlichten. Op deze manier kun je opnieuw openstaan voor de liefde en vertrouwen hebben in de toekomst. Of je nu hartzeer hebt door een onbeantwoorde liefde, ziekte, verlies of werkgerelateerd, ze zal je op energetisch vlak goed kunnen ondersteunen. Maria en Lisette werken met alle liefde samen om jouw hartzeer te transformeren, zodat je weer een stuk lichter het leven kunt gaan omarmen. We helpen je om de vrede in jezelf te herstellen en opnieuw open te staan voor alle vormen van liefde.

Tijdstip: 16:00-16:30 uur
Maximaal 20 deelnemers.

Hoe werkt het:
Stap 1: Je meldt je aan
Stap 2: Je ontvangt een mail met extra informatie
Stap 3: Je gaat heerlijk zitten of liggen en ontvangt de energie die ik voor je channel naar jouw energiesysteem. Ik krijg jouw energieveld te zien en we brengen dat eerst in balans voordat de energie goed door kan stromen. En dan geef ik de energie aan je door, dit gaat met behulp van jouw naam.
Stap 4: Je ontvangt een mail met de bevindingen van de sessie

Let op!; Dit is geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en/of specialist. Bezoek daarom altijd een arts of specialist. Je draagt te allen tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan deze bijeenkomst.

English:
This remote energy session is registered by name. During this session I let myself be guided by Source/God and in this specific case: Mother Mary. Together we remove “old” energies, transform it and you receive new light codes to support you during your personal transformation.

Mother Mary has told me that she would like to work together to relieve your heartache. In this way you can again be open to love and have faith in the future. Whether you are heartbroken by an unrequited love, illness, loss or anything work related, she will be able to support you energetically. Maria and Lisette love to work together to transform your heartache, so that you can embrace life a lot lighter. We help you to restore peace within yourself and to be open again to all forms of love.

How does it work:
Step 1: You sign up
Step 2: You will receive an email with additional information
Step 3: You sit or lie down and receive the energy that I channel for you to your energy system. I get to see your energy field and we first balance that before the energy can flow properly. And then I pass the energy on to you, this is done with the help of your name.
Step 4: You will receive an email with the findings of the evening

Maximum 20 people.
Time: 08.00/08.30 P.M (European Time)

Pay attention!; This is not a substitute for treatment by a general practitioner and / or specialist. Therefore, always visit a doctor or specialist. You are at all times responsible for participating in this meeting.